Arxiu

Resposta al senyor R. Castell

En relació amb la vostra carta, publicada a la secció “Correu del lector” del D.S. amb data 22 de desembre de 2011, en la qual oferíeu un seguit de suggeriments relacionats amb la neteja viària i del clavegueram, en primer lloc volem agrair la vostra aportació i col·laboració en la millora de la gestió i el manteniment de la ciutat.
Pel que fa a la neteja de carrers i places, us informem que Sabadell està dividida en 78 sectors d’escombrat manual. Això vol dir que a cada sector hi ha un operari que neteja la zona, per tal de garantir que aquesta es neteja íntegrament de dos a tres cops per setmana. Aquests sectors estan agrupats en 8 àrees, cadascuna d’elles controlada per un encarregat que coordina els sectors que té assignats i que, quan detecta qualsevol circumstància anòmala – com és la presència de restes de càrrega despreses d’algun vehicle- programa una neteja extraordinària.
Quant a la neteja de les clavegueres, s’inspecciona i neteja periòdicament i es fan actuacions puntuals quan es té constància de fenòmens puntuals de retencions d’aigües que poden generar pudors. Per això, agraïm la col·laboració ciutadana que ens ajudi a detectar qualsevol anomalia, per poder actuar.
Us demanem que continueu fent-nos arribar les vostres peticions o suggeriments, per tal que puguem valorar les millores que ens proposeu.

Comentaris

Diari de Sabadell, el diari de sempre, al servei dels sabadellencs i vallesans.

Telèfon Redacció: 937 275 545 sabadell@diaridesabadell.com

Telèfon Publicitat: 937 275 545 publicitat@diaridesabadell.com

Les Valls, 10, 2a planta 08201 – Sabadell

Copyright © 2018 Diari de Sabadell | Novapress Edicions S.L.

To Top