Arxiu

Arbitrarietat

Per fer una parada damunt de la vorera del C. Latorre, 132, el dia 12-09-2010 a les 21,25 hores, pel temps indispensable per acompanyar una persona d’edat avançada i limitacions funcionals vaig ser denunciat  i sancionat amb 200 euros puix que el precepte infringit, de caràcter greu segons l’agent denunciant, fou el: 094/02/CIR/12 (desconegut fins i tot pel cercador Google), tal i com fa constar en el requeriment de l’Ajuntament de Sabadell.
Un cop rebuda la notificació de la  multa, vaig presentar recurs  per  explicar els motius de la parada i demanar la mateixa tolerància i permissivitat que tenen tots els vehicles que estacionen en aquesta vorera, a les hores d’entrada i sortida dels nens i nenes que van al Col·legi  Mare de Déu de la Salut de Sabadell, i fan parada i/o estacionament en el mateix lloc on jo vaig fer-ho aquella nit quan el  flux de vianants, es considerablement molt menor. A més, el meu vehicle  no entorpia el pas de les  persones les quals podien fer-hi camí normalment tenint en compte que estava a continuació dels contenidors  i considerant, que la  vorera del carrer Latorre té quasi nou metres d’amplada.
A la nostra ciutat en horari d’entrada i sortida de les escoles les voreres dels carrers: Latorre,  Sant Pau,  Del Sol, Duran i Sors, Zurbano, Migdia-Espirall, Àngel Guimerà,  Jardí, Coromines, Jovellanos, Escola Pia, entre moltes altres, resten envaïdes  totalment o parcial per vehicles que van a recollir les nenes i els nens. Haig de dir que em sembla bé aquesta “Tolerància” que la pròpia Policia Municipal de Sabadell m’ha reconegut que té i que es admesa, segons m’ha comentat, per tal d’acomplir amb la seva missió que tracta de donar suport a la col·lectivitat/ciutadania en la seva recerca d’una qualitat de vida caracteritzada per la seguretat i l’harmonia.
En el meu cas, aquesta mateixa infracció s’ha tractat amb total  intolerància i no només no s’han contestat les meves al·legacions  a la sanció per deixar-la sense efecte sinó que avui  amb recàrrec i interessos puja  249,56 euros (el 25% del sou de un mil.leurista). Ara ja es troba  en via executiva.  Em sento clarament discriminat i amb un sentiment d’evident indefensió puix que no s’ha volgut tenir amb mi la mateixa consideració que es té amb altres vehicles en idèntica situació de breu i justificada parada i/o estacionament ni s’han tingut en compte els arguments i mitjans de defensa exposats en les al·legacions.
Lamento molt la forma arbitrària d’actuar dels responsables  de l’organització i ordenació de la nostra ciutat de Sabadell .
Aprofito aquestes ratlles per sensibilitzar els conductors per tal que tinguin ben presents, a l’hora de parar o estacionar a les voreres, les persones amb dificultats funcionals, discapacitats sensorials –invidents- que caminen per les voreres o zones de vianants envaïdes en força moments del dia parcialment o total pels seus vehicles, sigui quina sigui la seva raó per a fer-ho, i que són tolerades, la majoria de les vegades, per la nostra Policia Local, especialment en les hores punta del dia quan la infracció assoleix un to de màxima gravetat.

Comentaris

Diari de Sabadell, el diari de sempre, al servei dels sabadellencs i vallesans.

Telèfon Redacció: 937 275 545 sabadell@diaridesabadell.com

Telèfon Publicitat: 937 275 545 publicitat@diaridesabadell.com

Les Valls, 10, 2a planta 08201 – Sabadell

Copyright © 2018 Diari de Sabadell | Novapress Edicions S.L.

To Top