Arxiu

Puntualitzacions

En resposta a la secció de “El carrer” del Diari de Sabadell del dia 29 d’abril, no repetiré els beneficis que representa per la ciutat una instal·lació com la recollida pneumàtica, com ja vaig fer en la carta anterior.
Simplement voldria repetir que no només es repararà la peça a la que feia referència l’article del dia 25, tal i com deia en la meva resposta anterior, sinó que hi ha una garantia i una responsabilitat de l’empresa constructora, on se li demana que repari tots els elements que no han assolit la qualitat exigida.
Per la seva informació, se’ls hi ha requerit reparar passos de vianants, desperfectes de paviments, deficiències en la senyalització vertical i qualsevol altra anomalia que es detecti.
Evidentment, es fa responsable a l’empresa constructora només de les reparacions provocades per la seva obra, i en aquest cas es repararà tot el paviment malmès a causa del procés constructiu.
Finalment, voldria puntualitzar que no sóc el cap de propaganda i Residus i Neteja viària , com es deia al Diari de Sabadell, sinó el Cap de secció de Residus i Neteja Viària.

Comentaris

Diari de Sabadell, el diari de sempre, al servei dels sabadellencs i vallesans.

Telèfon Redacció: 937 275 545 sabadell@diaridesabadell.com

Telèfon Publicitat: 937 275 545 publicitat@diaridesabadell.com

Les Valls, 10, 2a planta 08201 – Sabadell

Copyright © 2018 Diari de Sabadell | Novapress Edicions S.L.

To Top