Arxiu

Bona il·luminació a Sabadell

L’enllumenat públic de Saba-
dell ha tingut i té un prestigi reconegut per professionals del sector, tant a Catalunya com a Espanya, per la qualitat i l’eficiència.
L’Ajuntament sempre ha estat molt sensible amb la il·luminació de la ciutat, tenint en compte la remodelació de les seves instal·lacions amb les noves tecnologies. Sabadell va ser en el seu moment pioner en la instal·lació de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP), amb llum daurada. Aquestes làmpades tenien un rendiment molt superior a les instal·lades fins aquell moment, de vapor de mercuri (VMCC), perquè incrementaven notablement el nivell d’il·luminació i reduïa el consum energètic.
Sabadell també és pioner en la implantació de la telegestió, fet que permet gestionar les instal·lacions des del centre de control. Actualment el 60% dels punts de llum estan telegestionats.
En la constant optimització dels consums energètics, es van instal·lar estabilitzadors de tensió i reductors de flux lumínic en capçalera, la qual cosa permetia un estalvi d’energia del 23%, aproximadament. Actualment hi ha un 30% dels punts amb reducció de flux.
Sabadell ha estat la primera ciutat de més de 200.000 habitants de l’Estat espanyol i de les primeres a la Unió Europea a implantar el model de gestió amb una ESE (Empresa de Serveis Energètics), model de perfil europeu, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de l’Energia i el projecte Elena de la Unió Europea. Aquest gran projecte en fase d’execució substituirà el 30% de les llumeneres repartides en diferents punts de la ciutat, incloent-hi el Centre, on s’ha substituït ja el 7,5% de les llumeneres instal·lades altres amb LED. Amb aquesta nova tecnologia es reduirà de forma  considerable el consum d’energia a l’enllumenat públic.
Referent a la reclamació signada per P. S.P., (D.S. 24-10-13) en què parla del mal funcionament de les instal·lacions, voldria aclarir que sempre que es rep una queixa actuem com més ràpidament millor, i una prova d’això és que aquesta incidència es va resoldre el dia 24 d’octubre.
Agraïm que ens feu arribar els vostres comentaris per tal que conjuntament aconseguim una ciutat millor.

Comentaris

Diari de Sabadell, el diari de sempre, al servei dels sabadellencs i vallesans.

Telèfon Redacció: 937 275 545 sabadell@diaridesabadell.com

Telèfon Publicitat: 937 275 545 publicitat@diaridesabadell.com

Les Valls, 10, 2a planta 08201 – Sabadell

Copyright © 2018 Diari de Sabadell | Novapress Edicions S.L.

To Top