Opinió

El Centre que volem

Després d’una etapa de gran expansió de centres comercials als afores de les ciutats, hom va coincidir en la necessitat i urgència de potenciar uns centres ciutat que fossin a la vegada centres cívics i comercials a cel obert, accessibles i atractius. Per evitar, entre d’altres efectes, l’aïllament i empobriment que abocava a una decadència lenta i irreversible.

A Sabadell, també: calia potenciar el Centre amb un urbanisme amb qualitat i confort que donés dinamisme i viabilitat a les activitats i que fos pel gaudi dels ciutadans.
En aquest context, a la nostra ciutat hi juguen a més a més dos fets determinants i diferenciadors: 1) tenim un Centre no consolidat atesa la trajectòria cíclica d’obres que l’han afectat i distorsionat, sense poder gaudir d’un període llarg d’estabilitat per a la seva activitat; i 2) que tenim diversos eixos comercials urbans amb gran atractiu i convé que tots ells funcionin perquè repercuteixi en el conjunt de l’economia i l’ocupació.
Però el centre ciutat és el centre ciutat i cal que mantingui una vitalitat i exerceixi una capitalitat que sigui referent urbà i en tota la seva conurbació.
Per això, quan es plantegen reformes de mobilitat que afecten tots els transports, és imprescindible tenir en compte les dades i valoracions que es desprenen de l’estudi que acaba d’elaborar la Cambra de Comerç de Sabadell sobre el pes socioeconòmic del centre de la ciutat i les seves repercussions. Un estudi que permet posar de rellevància el paper que juga aquest espai des de tots els punts de vista, però especialment tres: activitats del Centre amb projecció ciutadana i territorial, mobilitat i accessibilitat que necessiten aquestes activitats i potencial de desenvolupament per a garantir un centre modern i dinàmic.
En primer lloc, doncs, cal recordar que el Centre és un pol d’activitat socioeconòmica : s’hi ubiquen més del 30% dels establiments de la ciutat, dels quals un 48% són comercials, el que fa que l’Eix del centre (de Gran Via a Plaça Marcet) sigui el que concentra més establiments de l’oferta comercial de Sabadell. També cal destacar la concentració de serveis públics, i que els darrers anys ha augmentat la presència de serveis privats de tipus mèdic i assistencial. Tot plegat té una influència que va més enllà del centre i de la ciutat. I, per altra banda, les activitats socials i culturals, amb esdeveniments són elements que donen personalitat i atractivitat a aquest centre.
Això comporta que tinguem uns 20.000 llocs de treball en aquesta àrea, i que només un 17,6% estan ocupats per residents del Centre. És a dir, existeix una mobilitat obligada important derivada de la concentració d’activitats, amb el que això suposa a nivell de transport, accessibilitat i impactes econòmics directes i indirectes que irradien dinamisme i ocupació per al conjunt de la ciutat.
I, en tercer lloc, cal tenir en compte que no tenim un centre consolidat i prou dinàmic per l’espai i l’oferta existent. Cal potenciar la seva continuïtat i densitat comercial (que és inferior a la d’altres centres de ciutats amb dinamisme i capitalitat comarcal més forta), i també la densitat residencial rehabilitant i promocionant els habitatges que estan buits.
Tot això exigeix disposar d’una mobilitat i uns espais adequats, amb una accessibilitat per a tots els sistemes de transports públics i privats, de persones i per càrrega i descàrrega, propers a l’eix central per als desplaçaments de destí al centre (aparcaments, estacions,etc.) i que siguin amb una senyalització i fluïdesa que avui no tenim i que és urgent de solucionar.
Aquesta ha de ser una prioritat: posar en servei l’aparcament del Passeig Manresa i una senyalització d’itineraris per als accessos al centre perquè ens hi juguem molt: garantir el dinamisme socioeconòmic i els llocs de treball. Altrament, posar traves a l’accessibilitat i mobilitat pot repercutir, si s’allarga en el temps amb problemes i incerteses, una pèrdua de gairebé 3.000 llocs de treball i el tancament de més de 300 establiments.
Ara convé, per tant, donar un impuls a la gestió i dinamització del centre de Sabadell per a generar bones expectatives, il·lusions i projecció ciutadana i territorial dels seus atractius.

“Ha de ser una prioritat posar en servei l’aparcament del Passeig Manresa i una senyalització d’itineraris per als accessos al Centre”

Publicitat

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

To Top