Publicitat
Ciutat

El camp de futbol de Sant Oleguer renovarà la gespa artificial

Els arlequinats entrenant a Sant Oleguer / Ll. Franco

El camp de futbol del complex esportiu de Sant Oleguer comptarà amb gespa artificial renovada, després de més de 10 anys d’ús intensiu.  La Junta de Govern Local ha aprovat avui de forma inicial el projecte de les obres de renovació del paviment actual, que va entrar en funcionament el 2009 i que ha exhaurit la seva vida útil. Es preveu que els treballs comencin durant el període estival, quan l’activitat al camp serà mínima i durin un màxim de 45 dies. El pressupost de les obres ascendeix a 147.367 euros. El camp municipal té unes dimensions de 105 x 55 metres.

El projecte preveu els treballs de retirada de la sorra i el cautxú. Tot seguit es retirarà la gespa artificial existent i s’emmagatzemarà en rotllos per poder reutilitzar-la. Un cop retirat el paviment, es revisarà l’estat de la subbase i si és necessari es realitzaran treballs de reparació de la planimetria. Així mateix, caldrà revisar la base elàstica i la làmina de drenat existent per garantir la seva durabilitat.

Es procedirà al subministrament i instal·lació de la gespa artificial de 40 a 45 mm d’alçada, especialment dissenyada per a la pràctica de futbol, gràcies a la seva combinació de fils de polietilè d’alta densitat. Per últim, es faran els marcatges de camp de futbol principal de futbol 11 i dos transversals de futbol 7, així com la col·locació de porteries i repàs de les xarxes i de les reixes de les canals de recollida d’aigua.

Publicitat
Comentaris
To Top