Ca n’Oriac: dels carrers enfangats a un pol comercial de proximitat

El barri que va néixer sense gaires serveis bàsics està en fase d’estudi per convertir-se en la primera àrea de promoció econòmica urbana (APEU) de Sabadell