Publicitat
Diners

Els aturats de llarga durada a Sabadell es redueixen a la meitat

Aturats Sabadell

El nombre de persones a la ciutat que fa més d’un any que no troben feina és ara de 8.303 (-51%)

Segons el sexe, el descens de l’atur registrat és més intens, en termes relatius, entre els homes que entre les dones / VÍCTOR CASTILLO

Sabadell ha passat de tenir 8.303 aturats de llarga durada a tenir-ne 5.496. El nombre de persones que fa més d’un any que no troben feina s’ha reduït a la meitat (-51%) des de l’agost de 2021 fins al mateix mes del 2022. Això sí, tot i aquesta disminució dels aturats de llarga durada, en aquest grup encara hi trobem la meitat de persones aturades a la ciutat (46,71%). L’agost de l’any passat, però, un 65% dels desocupats feia més de 356 dies que ho estaven, un percentatge deu punts superior al d’aquest agost. Per tant, les xifres milloren un cop s’ha superat la pitjor part de la pandèmia.

Xifres semblants a Terrassa

Si comparem aquestes dades amb les de ciutats catalanes amb un nombre semblant de població, veiem que són molt semblants a les de Sabadell. Tant l’Hospitalet de Llobregat com Badalona i Terrassa tenen un percentatge d’aturats de llarga durada que s’aproxima al 50%. Per sort, tots ells han aconseguit reduir el nombre de persones d’aquest grup en l’últim any.

Tornant a les dades de Sabadell, el grup de persones que fa entre tres i sis mesos que estan a l’atur és el que més creix el mes d’agost, en termes percentuals (ara és de 1.531 persones, un 100% pel que fa a la variació interanual). També augmenten els desocupats en el grup de persones que fa fins a tres mesos que no tenen feina: hi ha 1.117 aturats més que fa un any (55,5% més que fa un any); i també en el grup d’entre sis i nou mesos (129 persones sense feina més; 16,39%).

En canvi, el grup que fa entre nou i dotze mesos es redueix un 21% respecte al 2021 (la xifra és ara de 679 persones, mentre que fa un any era de 861). Així mateix, només centrant-nos en les persones que fa més de dos anys que estan a l’atur, sí que trobem un increment respecte a fa un any. Mentre que ara hi ha 4.489 persones sense feina des de fa 24 mesos, el maig de 2021 n’hi havia 4.444 (+1%).

Descens de l’atur entre els homes i les dones

Seguidament, segons el sexe, el descens de l’atur registrat és més intens, en termes relatius, entre els homes (8,2%; 440 aturats menys) que entre les dones (6,6%; 485 aturades menys). Creix el percentatge de dones desocupades respecte al de fa un any (58,3%). Pel que fa a l’atur segons l’edat, s’observa un augment en les persones aturades d’entre 16 i 24 anys (5,8%; 42 més), i una davallada en les persones d’entre 25 i 44 anys (12%; 589 menys) i les persones de 45 anys i més (5,3%; 378 menys). Ara hi ha 6.701 aturats a Sabadell en aquest últim grup d’edat, 378 menys que el 2021, quan la xifra va arribar als 7.079 desocupats.

Dinàmica positiva a tots els sectors

Quant a l’atur en relació amb els grans sectors d’activitat, es registra una dinàmica positiva en tots els sectors de la ciutat. Destaca el descens, en termes absoluts, en el sector serveis (7,2%; 634 persones aturades menys), mentre que a la indústria i la construcció el descens és força semblant (137 i 131 persones aturades menys respectivament). Les persones aturades sense ocupació anterior també registren una disminució (1,4%; 13 menys).

Finalment, si ens fixem en les seccions econòmiques, totes elles perden aturats aquest mes d’agost en comparació a fa un any. Les que més són les ocupacions elementals (317 persones menys; 7,54%),  els treballadors de restauració, personals i venedors (225 aturats menys; 7,86%), els empleats d’oficina, comptables i administratius (122 desocupats menys; 9,02%) i els artesans, treballadors d’indústries i construcció (116 persones menys; 8,30%).

Publicitat
Comentaris
To Top