Roger Sauquet, arquitecte: “No falta sòl. S’han d’aprofitar els edificis que ja hem construït”

Ha estudiat l’impacte del canvi climàtic a les ciutats i, sobre aquest tema, oferirà una ponència aquest 28 de maig