GRÀFICS: Així s'ha enlairat l'aeroport de Sabadell

L'aeroport s'allunya dels pitjors registres dels temps de la crisi