Animals i flora a la ciutat: ells o nosaltres

Naturalistes i ornitòlegs analitzen la recuperació de la natura