Refer la pista d’atletisme de Sabadell pot costar un milió d’euros

“Refer-ho suposarà de l’ordre d’un milió d’euros”, assegura el president de la Federació Catalana d’Atletisme