Cables de telefonia i pals de llum indignen els veïns pel seu mal estat

Els primers, perquè pengen de les façanes, mentre que els segons es troben enmig de voreres i fan que sigui difícil transitar-hi