Cal Borni Duch, ‘motor’ del tèxtil de Sabadell

Els treballs arqueològics fets recentment a Cal Borni Duch permeten documentar i divulgar quina energia s’utilitzava a la indústria tèxtil de la ciutat