Els serveis mínims de la vaga de professors: un docent per cada tres aules

A l’escola pública s’ha convocat vaga els dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març