Sabadell, entre les grans ciutats amb més obra pública per fer

Terrassa va acabar el doble d’obres que Sabadell l’any passat: 12,6 milions d’euros vs. 6,4 milions d’euros en actuacions