La inflació ofega les famílies de Sabadell

L’IPC al juny es troba al 9,7%, un fet que provoca una forta reducció del poder adquisitiu de la població