Volen dificultar més el pas al carrer de Sant Honorat

Veïns del sector Centre-Creueta exigeixen que es posin més jardineres o altres elements per evitar que sigui un carrer de trànsit de pas