Una família nombrosa de senglars s’aplega a l’entrada de Sabadell

Tenint en compte la proximitat de la carretera, cal extremar la prudència per evitar accidents