La inflació dels preus marca una tornada a l’escola avançada

El retorn a les aules suposarà un desemborsament de diners més gran per a les famílies a causa de l’augment generalitzat dels preus