Les 5 assignatures que l’educació té pendents a Sabadell

Recollim les 5 assignatures que l’educació té pendents a Sabadell un cop el curs 2022-2023 ja s’ha consolidat dins la rutina ciutadana