El súmmum a les escoles: sense retirada de l’amiant i sense casal d’estiu

Gir de guió en la retirada de l’amiant a set escoles de Sabadell aquest estiu: només es farà a l’escola Arraona