Com preparar els infants per a la tornada a l’escola?

Els experts recomanen establir pautes a casa per preparar els infants per
a una tornada a l’escola esglaonada