Els protagonistes de la secció de societat de 2023 a Sabadell

David Bergadà, Georgina Bombardó, David Gonzàlez i la família Fernández han destacat en els seus camps