Grafiters de Sabadell proposen utilitzar parets lliures per fer-hi murals artístics

A la ciutat ja hi ha diversos exemples de grafits a murs o mitgeres, però els artistes reclamen seguir l’exemple d’altres municipis per facilitar aquesta disciplina