Aigües Sabadell estrena una app per a estalviar aigua a casa

La dotació de Sabadell es troba en 156 litres per habitant i dia, per sota del llindar màxim establert per l’ACA