El síndic de Sabadell demana una millor accessibilitat al taxi

L’Ajuntament té previst incorporar quatre taxis adaptats més aquest 2024