El govern espanyol autoritza 200 milions per a la construcció de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa

La carretera serà de titularitat estatal i l’aprovació definitiva dels projectes correspondrà al ministeri