La PAU: El passaport cap a horitzons més alts

Una condició imprescindible per accedir a aquests estudis superiors és passar per aquesta prova

Altres possibilitats per cursar el batxillerat

Existeixen diverses opcions per afrontar una etapa que marca el camí al futur

Consells per triar la modalitat de batxillerat

No és una tria definitiva, ja que sempre hi ha temps per rectificar, però sempre és preferible encarar els dos cursos d’aquesta etapa amb les idees ben definides

Algunes de les carreres més emergents

Des de fa uns anys, han aparegut noves opcions que s’han creat per donar resposta a nous mercats o noves situacions que es van produint a la societat

La formació professional, una aposta amb moltes sortides laborals

Les empreses industrials de la comarca busquen professionals qualificats que hagin cursat els estudis

Aplicar les aptituds adquirides en un treball de recerca

Ha d’estar supervisat per un tutor i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat
alumnes adolescents batxillerat

Previsibles variacions en les PAU

Si fins ara, en general, aquesta prova es basava en els coneixements més tradicionals i memorístics, la intenció és convertir-les en unes proves molt més competencials

Un batxillerat marcat per canvis substancials en el seu model

El Departament d’Educació té previst introduir novetats per a aquesta etapa de cara al curs 2022-2023, si bé es preveu que s’apliquin del tot en el següent

L’adolescent forma la seva identitat: una oportunitat per encaminar la vida

Psicopedagoga, mestra d’educació especial i logopeda, reflexiona sobre la transició de l’etapa infantil a l’adulta

Una altra porta oberta de cara al món laboral

Sempre hi ha altres opcions en el panorama educatiu i s’han de conèixer per tal que els estudiants puguin decidir

Sabadell, ciutat de formació tècnica

La nostra ciutat és rica en estudis de formació professional

El mercat tomba prejudicis sobre l’FP

La raó per la qual es valora menys la formació professional té a veure amb com s’organitzava l’educació als anys 70 a Espanya