Publicitat
DSFamília i nens

Una altra porta oberta de cara al món laboral

Aquests estudis promouen les pràctiques en empreses i la formació és molt més específica per als alumnes

Què és la formació professional?

Com està organitzada aquesta etapa educativa?

Cap a quin camí condueixen els seus cicles formatius?

D’entrada, la formació professional és el pas per adquirir la qualificació necessària que serveixi com a trampolí per accedir a diverses professions. Suposa la formació específica de cada sector de l’àmbit laboral i permet l’aprenentatge suficient per entrar-hi com a professional.

La formació professional consta de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Els cicles estan diferenciats en el que s’anomena famílies professionals i tenen una durada que pot variar, segons cada estudi. N’hi ha de 1.400 hores de durada, i també de 2.000 hores. Una part de les hores lectives s’assigna a la formació, podríem dir-ne, teòrica, en un centre educatiu, mentre que l’altra part de la formació, la que es considera i s’anomena com a pràctica, s’aplica en centres de treball.

Un cicle formatiu de 1.400 hores és el que equival a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores suposa a efectes pràctics dos cursos acadèmics. En el moment d’assolir un cicle formatiu de grau mitjà el títol acadèmic és el de tècnic, mentre que, amb la superació d’un de grau superior, el títol és el de tècnic superior. Aquesta etapa és una porta més que s’obre als estudiants per continuar la seva formació i, així, estar més a prop de la inserció laboral.

Per accedir a un grau mitjà cal complir un d’aquests supòsits:

>> Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

>> Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).

>> Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).

>> Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

>> Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

>> Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per accedir a un grau superior
és necessari complir un d’aquests requisits:

>> Tenir el títol de batxillerat, tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.

>> Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

>> Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

>> Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

>> Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Quin cicle té més demanda?

Escollir estudis sempre és l’origen de molts dubtes entre els estudiants que finalitzen l’ESO i volen apostar per una sortida tècnica. El primer que cal tenir en compte és que sempre és recomanable apostar pel que faci més il·lusió al nostre fill o filla, ja que no només ha de determinar la satisfacció i motivació per la seva feina, sinó també l’èxit de la seva etapa d’aprenentatge. Entre les diferents opcions, però, solen destacar certs estudis per l’àmplia acceptació que tenen entre els alumnes i que, moltes vegades, estan relacionats amb les professions més demandades. Per això, sovint sorgeix la pregunta: quins cicles formatius tenen més demanda entre els estudiants?

Segons recull el Ministeri d’Indústria del govern espanyol, hi ha diverses titulacions de formació professional de grau superior que han sigut les més demandades el 2021 i que es divideixen en diferents àrees i branques professionals. Sens dubte, alguns dels cicles més demandats són els relacionats amb l’àmbit social i educatiu, que integren tres dels quatre primers llocs de la llista. Entre ells es troben Ensenyament i Animació Socioesportiva, al número 4, juntament amb Educació Infantil, al número 3, i Integració Social al capdavant de la llista, com a cicle de grau superior més demandat enguany.

Però l’educació no és l’únic d’àmbit d’interès entre els estudiants: Administració i Finances, un clàssic entre els alumnes, segueix sent una de les opcions amb més demanda a causa de les múltiples sortides que ofereix al món laboral, al segon lloc. També destaquen les opcions en biomedicina, com Laboratori Clínic i Biomèdic i Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, en el cinquè i sisè lloc dels més demandats, respectivament. Els segueix Màrqueting i Publicitat, en setè lloc, i un àmbit amb força demanda en els últims anys en novena posició: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. Per últim, l’àmbit industrial també compta amb dos estudis que també fa anys que estan entre els més demandats: Automoció, en vuitè lloc, i Automatització i Robòtica Industrial, en desena posició.

Publicitat
Comentaris
To Top