Publicitat
DSCases

La hipoteca inversa: quan l’habitatge finança la jubilació

La hipoteca inversa ajuda a finançar la jubilació
La hipoteca inversa ajuda a finançar la jubilació / CEDIDA

La hipoteca inversa és un instrument financer poc habitual al nostre país que, en canvi, podria ser una solució molt interessant per complementar la pensió de jubilació, tenint en compte que gairebé el 90% dels majors de 65 anys compta amb un habitatge en propietat i una pensió pública sovint insuficient per mantenir el nivell de vida anterior a la jubilació. Des del Banc d’Espanya adverteixen que el país és ple de vidus amb pisos molt grans i rendes molt petites. Conscient del problema, el supervisor bancari s’ha pronunciat a favor de fórmules que ajudin a reforçar la previsió individual dels ciutadans davant el repte que suposa la major longevitat, i la hipoteca inversa, que permet transformar la riquesa immobiliària en capacitat de consum, és una de les més evidents.

Quins són els requisits per accedir-hi? El producte està dirigit a persones més grans de 65 anys que tinguin un habitatge en propietat i sense càrregues, d’un valor superior a 150.000 euros i situat en una població de més de 45.000 habitants, o sigui que Sabadell i gran part dels habitatges de la ciutat hi entrarien. Quan es contracta la hipoteca inversa, el client rep un percentatge del valor de la casa en forma de préstec –habitualment, entre el 30% i el 40%–, d’una sola vegada o en forma de mensualitats vitalícies mantenint la propietat i l’ús de l’habitatge. El preu i les mensualitats depenen del valor de l’habitatge i l’edat del propietari.

L’obligació de retornar el préstec (capital més interessos) no pot exigir-se per llei al titular, només als seus hereus, als quals se’ls sol donar un any perquè decideixin com fer-ho. Poden liquidar el deute amb els seus propis diners i quedar-se amb l’habitatge, subscriure una nova hipoteca per anar pagant el deute o vendre l’habitatge, tornar el prestat i quedar-se amb la diferència.

Finançar la jubilació

D’origen anglosaxó, es va regular al nostre país fa 13 anys, tot i que la seva comercialització encara és marginal. El temor principal, en un país culturalment avesat a la propietat de l’habitatge, és com afecta l’herència i les relacions familiars derivades, segons la Fundació d’Estudis Financers.

Des del sector assegurador mantenen que l’augment de l’esperança de vida i l’alt percentatge de persones amb habitatge en propietat a Espanya sembla indicar que la hipoteca inversa pot ser una bona opció per organitzar el finançament de la jubilació.

Des de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), però, alerten que la hipoteca inversa és un producte molt complex, que únicament pot ser útil per a qui no tingui més remei que fer líquida una inversió com l’habitatge, i pretengui gaudir-ne íntegrament, i afirmen que pot ser més interessant que els hereus paguin aquesta renda directament als propietaris, ja que els sortirà més barat.

Publicitat
Comentaris
To Top