DSFamília i nens

El mercat tomba prejudicis sobre l’FP

La formació a Espanya ha sigut eminentment de tipus acadèmic i teòric
La formació a Espanya ha sigut eminentment de tipus acadèmic i teòric / CEDIDA

Malgrat la demanda generalitzada del sector de la indústria i l’empresariat en general de personal tècnic qualificat, encara rEsisteix la idea que la formació professional està destinada a alumnes que “no serveixen per estudiar”. Així, tot i la urgència de personal tècnic i la seva demanda, encara es tendeix a certa infravaloració de la formació tècnica, i una de les raons més importants sembla ser històrica.

Segons expliquen diversos experts de l’àmbit educatiu, la formació a Espanya ha sigut eminentment de tipus acadèmic i teòric, focalitzada a aprendre com funcionen les coses sobre el paper. Tanmateix, no totes les professions necessiten grans quantitats d’hores d’aprenentatge teòric, sinó que el camí per evolucionar-hi és de tipus pràctic. En aquest sentit, l’any 1970 hi va haver la primera gran reforma pel que fa a la formació professional reglada, creant el sistema FP I i FP II. Per accedir a aquesta forAmació no era imprescindible obtenir l’anomenat graduat escolar, que certificava haver assolit tots els coneixements i superat les proves del sistema d’Educación General Básica (o EGB), sinó que n’hi havia prou amb un certificat escolar d’assistència. Per contra, per accedir al llavors anomenat Bachillerato Unificado Polivalente (o BUP) era necessari haver aprovat tots els exàmens de l’educació primària.

Des de llavors ha canviat molt i per obtenir un cicle formatiu de formació professional ara cal aprovar tota una sèrie d’etapes formatives, com l’ESO i l’educació primària. Malgrat tot, aquesta idea històrica persisteix per a molts ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, la formació professional té una admissió igualment exigent, però molt més enfocada cap a un vessant pràctic. Si ja abans de la implantació del sistema d’FP dual aquesta formació estava molt buscada pels empresaris, des de la seva arribada el talent dels alumnes de cicles formatius ha arribat a punts mai vistos.

Segons explica Alicia Bosch, presidenta del Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC), “gairebé un 90% dels estudiants de formació professional que cursen FP dual al sector del metall es queden a l’empresa on fan les pràctiques”. A més, afegeix, si no és el cas, “la inserció laboral segueix sent altíssima”. De fet, molts experts apunten que la qualitat del lloc de treball dels formats en un cicle de grau superior és en moltes ocasions encara més alta i més buscada per ser més tècnica. En aquest sentit, Bosch explica que aquest tipus de perfil formatiu serà un dels més buscats en el futur pròxim, especialment en l’àmbit industrial.

Comentaris
To Top