Diners

Disminueix dràsticament el nombre de treballadors afectats per EROs a Sabadell

ERO

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació a Sabadell el 2021 ha estat de 1.414, 19.274 menys que el 2020

El sector que més expedients de regulació de l’ocupació ha registrat ha estat l’hostaleria / LL. F

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació (ERO) a Sabadell, entre gener i desembre d’aquest any 2021, ha estat de 1.414. En el mateix període de l’any 2020 van ser 20.688 afectats. Això és una reducció de 19.274 persones empleades afectades, segons dades de l’Observatori d’Economia Local del Vapor Llonch.

Segons els grans sectors d’activitat, el sector serveis concentra la majoria de persones treballadores afectades a la ciutat per mesures de regulació d’ocupació, amb el 74% del total (1.046 persones). La indústria registra el 25,3% (358 persones) i la construcció el 0,7% (10 persones). D’aquests treballadors afectats per EROs, 1.038 s’han vist afectats per la suspensió del contracte (un 73,4%), 298 per la reducció de jornada (un 21,1%) i 78 per mesures d’extinció (un 5,5%).

Les seccions econòmiques més afectades

Les seccions econòmiques que enregistren més persones treballadores afectades són les activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment amb el 26,1% (369 persones), les indústries manufactureres amb el 25% (354 persones), el comerç a l’engròs i al detall amb el 23% (325 persones); reparació de vehicles de motor i motocicletes amb el 23% (325 persones) i l’hostaleria amb el 18% del total (255 persones). Entre aquestes quatre activitats econòmiques sumen el 92,1% de les persones afectades.

De fet, a Sabadell, l’any 2021, s’han autoritzat 147 expedients de regulació d’ocupació. D’aquests, el 63,9% són de suspensió de contracte (94 expedients), el 14,3% de suspensió i reducció (21 expedients), el 19% són de reducció de jornada (28 expedients) i el 2,7% d’extinció (4 expedients).

Les seccions econòmiques que registren més EROs durant l’any 2021 són l’hostaleria, amb el 40,1% (59 expedients); el comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes, amb el 18,4% (27 expedients); les indústries manufactureres, amb el 15% (22 expedients), i les activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, també amb un 15% (22 expedients).

Comentaris
To Top