Diners

Sabadell disposa de més llocs de feina que abans de la Covid

Llocs de feina Sabadell

La ciutat tanca el primer semestre de 2022 amb 74.640 llocs de treball, un 2,7% més que l’any 2019, abans de l’arribada de la pandèmia

Els llocs de treball en el sector de la construcció han patit un creixement interanual del 2,8% (140 més) / LLUÍS FRANCO

Sabadell ja disposa de més llocs de treball que abans de l’arribada de la pandèmia. La ciutat ha tancat el primer semestre de 2022 amb 74.640 llocs de treball, una xifra que és un 2,7% superior a la que hi havia el 2019, segons dades de l’Observatori d’Economia Local del Vapor Llonch. A més, també és un 0,5% més gran que el mateix període de 2021 (335 llocs de feina) i un 0,2% respecte al trimestre passat (125 llocs de feina més).

Pel que fa als treballadors assalariats i als autònoms, el comportament interanual és desigual en ambdós casos. D’una banda, es registra un increment interanual dels llocs de treball assalariat (0,8%; 465 llocs de treball assalariat més). De l’altra, un descens del treball autònom (-0,9%, 130 llocs menys). La xifra de llocs de treball en ambdues modalitats se situa, doncs, en els 60.655 i en els 13.985 llocs, respectivament. Sabadell continua sent la ciutat de la comarca que té més autònoms i assalariats, en nombres absoluts.

Així mateix, el sector que genera més ocupació a Sabadell és el de serveis, amb 61.990 llocs de treball (el 83,1% del total), que disminueix 0,3 punts percentuals en comparació amb el segon trimestre de 2021. En segon terme se situa la indústria, amb 7.515 llocs (el 10,1%; 0,2 punts percentuals més) i finalment la construcció, amb 5.070 llocs (el 6,8%; 0,2 punts percentuals més).

La indústria, el sector que més creix

D’altra banda, per sectors, l’augment més intens, en termes absoluts, s’observa en el sector de la indústria, amb una variació interanual positiva del 2,1%, un percentatge que equival a 155 llocs de feina més. En segon terme, hi trobem la construcció, amb un augment interanual del 2,8% (140 llocs més). Per acabar, el sector serveis registra un augment ínfim del 0,1% respecte al mateix moment de l’any anterior (35 llocs  més).

Sabadell és la ciutat de la comarca que té més autònoms i assalariats, en nombres absoluts

Per modalitats, el sector serveis, que és el que concentra més llocs de treball, tant autònom com assalariat, registra un augment del nombre de llocs de treball assalariat (un 0,2%; 95 llocs més), però un lleu descens del nombre de llocs de treball autònom (-0,5%; 60 llocs menys). La indústria, el segon sector en volum de llocs de treball a Sabadell, també registra un increment de llocs de treball assalariat (3,1%; 195 més) i un descens en els llocs de treball autònom (-37%; 40 menys). El mateix passa amb la construcció, que registra un comportament positiu en el treball assalariat (6%; 175 més) i un de negatiu en el treball autònom (-1,7%; 35 menys).

Creix l’administració pública

Si ens fixem en l’evolució dels llocs de treball en relació amb les diferents seccions d’activitat, les seccions amb una evolució més positiva, des del punt de vista de l’increment interanual dels llocs de treball, en termes absoluts, són l’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 365 llocs més (un 3,9% més), les activitats professionals, científiques i tècniques, amb 330 més (un 8,8%), les activitats sanitàries i de serveis socials, amb 185 més (un 2,4%), la construcció, amb 140 més (un 2,8%) i l’hostaleria, amb 135 més (un 3,9%).

En definitiva, les cinc seccions d’activitat amb més pes entre els llocs de treball de Sabadell són el comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes; l’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria; les activitats sanitàries i de serveis socials; les indústries manufactureres i les activitats administratives i serveis auxiliars. Entre les cinc aglutinen el 58% dels llocs de treball a Sabadell.

Comentaris
To Top