CONTINGUT PATROCINAT

Fons REACT-EU: oportunitats per a tothom

oficina SOC Fons REACT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya llança una campanya per donar a conèixer els ajuts de la UE en l’àmbit ocupacional

Oficina de Treball del SOC al barri del Poblenou de Barcelona

Trobar feina, millorar el perfil professional, oferir més oportunitats pels i les joves i les persones amb dificultats d’inserció laboral i afavorir la contractació per part de pimes, autònoms, entitats socials i administracions locals. Les polítiques del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) reben enguany un fort impuls gràcies al fons REACT-EU de la Unió Europea –inclòs al programa Next Generation-, per fer front a les conseqüències derivades de la covid-19 en l’àmbit laboral, social i econòmic.

Per donar a conèixer les possibilitats que el fons REACT-EU ofereix a la ciutadania, ens locals, empreses i entitats, el SOC ha posat en marxa una campanya que emfatitza les ‘Oportunitats per a tothom’ que permeten aquestes ajudes. Se’n fa difusió a través dels mitjans de comunicació, a l’espai públic i a les xarxes socials i a la pàgina web del Departament de Treball i Empresa: treball.gencat.cat. També es pot consultar tota la informació sobre els fons REACT-EU a la pàgina web Fons europeus a Catalunya.

La campanya informa dels programes i actuacions del Fons REACT-EU adreçats principalment a la recerca d’ocupació, la formació i la requalificació professionals. Tot plegat per ajudar la ciutadania, les empreses i les entitats a superar la crisi de la covid-19, sortir-ne enfortits i orientar l’economia cap a la transició ecològica.

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument financer de la Unió Europea per donar suport als estats en la millora dels nivells d’ocupació. El SOC és l’organisme que coordina i gestiona els diferents Programes finançats amb fons de la UE.

Gràcies als programes d’ocupació impulsats per la Generalitat i la Unió Europea, les persones que més ho necessiten tenen l’oportunitat d’accedir al mercat laboral, formar-se o millorar el seu perfil professional.

La inversió d’aquests ajuts a l’àmbit laboral suma uns 700 milions d’euros

Des del Govern també es vol posar l’èmfasi en la transformació del model productiu que comporten els fons REACT-EU. Cal tenir present que la inversió que representen aquests ajuts pel que fa a l’àmbit laboral suma uns 700 milions d’euros. És per això que el missatge principal de la campanya destaca que els fons REACT-UE representen ‘Oportunitats per a tothom’.

Línies d’actuació principals

Pel que fa a les polítiques d’ocupació, les línies d’actuació del fons REACT-EU són bàsicament dues. D’una banda, fomentar l’accés al mercat laboral, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment dels llocs de treball, inclòs el dels joves, i el suport a treballadors per compte propi i persones emprenedores.

Amb aquest suport es pretén, entre altres objectius, mitigar la pèrdua de poder adquisitiu que la suspensió de l’activitat econòmica per la covid-19 va suposar per a molts treballadors, com ara els que van quedar a l’atur o van patir les conseqüències d’un ERTO.

D’altra banda, aquests fons també preveuen reforçar l’accés al mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, l’accés als sistemes socials i les mesures d’inclusió social i erradicació de la pobresa. Per exemple: proporcionant experiència laboral als col·lectius amb més dificultat d’inserció laboral i amb més risc de pobresa, majors de 52 anys, dones en situació de vulnerabilitat o perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania, entre altres.

Els fons REACT-EU, i la gestió que en fa el SOC, no només són una eina fonamental per superar la crisi sociolaboral provocada per la covid-19. També tenen com gran objectiu impulsar la transformació del nostre model productiu, ja que gran part dels seus recursos es destinaran a fomentar la reconversió digital, l’atenció a les persones i l’economia verda.

Publicitat
Comentaris
To Top