Diners

Més aturats de llarga durada que abans de la Covid a Sabadell

Aturats llarga durada Sabadell

La ciutat ha tancat el 2022 amb 5.320 persones que fa més d’un any que no troben feina, mentre que el 2019 la xifra era de 4.978 persones

En el grup d’aturats de llarga durada hi trobem gairebé la meitat de persones sense feina a la ciutat / AINA TORRES

Sabadell ha tancat l’any 2022 amb més aturats de llarga durada que abans de la Covid. La ciutat té 5.320 persones que fa més d’un any que no troben feina, mentre que el 2019 la xifra era de 4.978 persones (6,87%), segons dades de l’Observatori d’Economia Local (OEL) de l’Ajuntament de Sabadell. Això sí, la dada del 2022 és la segona millor de la dècada i s’ha anat reduint a mesura que es controlaven els efectes de la pandèmia. 

Respecte a l’any anterior (2021), per exemple, Sabadell té 1.641 aturats de llarga durada menys (-30,9%). Això sí, tot i aquesta disminució dels aturats de llarga durada, en aquest grup encara hi trobem gairebé la meitat de persones aturades a la ciutat (46,71%). El desembre del 2021, però, prop d’un 60% dels desocupats feia més de 356 dies que ho estaven, un percentatge gairebé 15 punts superior al de desembre de 2022. Per tant, les xifres milloren un cop s’ha superat la pitjor part de la pandèmia.

Sabadell tanca l’any amb 300 aturats menys i el millor desembre en 15 anys

Comparació amb altres ciutats

Si comparem aquestes dades amb les de ciutats catalanes amb un nombre semblant de població, veiem que són molt semblants a les de Sabadell. Tant l’Hospitalet de Llobregat com Badalona i Terrassa tenen un percentatge d’aturats de llarga durada que s’aproxima al 50%. D’igual manera, tots ells han aconseguit reduir el nombre de persones d’aquest grup en l’últim any.

Tornant a les dades de Sabadell, el grup de persones que fa entre sis i nou mesos que estan a l’atur i el grup que fa entre nou i dotze són el que més creixen el mes de desembre de 2022, en termes percentuals. El primer grup esmentat ha crescut en 384 persones (76,43%; la xifra total és ara de 887), mentre que el segon grup ho ha fet en 261 persones (59,59%; la xifra és ara de 699 persones). També augmenten els desocupats en el grup de persones que fa fins a tres mesos que no tenen feina: hi ha 390 aturats més que fa un any (13,96% més que fa un any); i també en el grup d’entre tres i sis mesos (307 persones sense feina més; 26,15%%).

En canvi, el grup de persones que fa entre 12 i 24 mesos que estan sense feina es redueix més d’un 100% respecte al 2021 (la xifra és ara de 1.195 persones, mentre que fa un any era de 2.483). A més, només centrant-nos en les persones que fa més de dos anys que estan a l’atur, també trobem una disminució respecte a fa un any. Mentre que ara hi ha 4.125 persones sense feina des de fa 24 mesos, el desembre de 2021 n’hi havia 4.478 (+8,5%).

Menys atur femení i masculí

Segons el sexe, el descens de l’atur registrat respecte a fa un any és més intens, en termes relatius, entre els homes (-2,55%; 129 aturats menys) que entre les dones (-2,49%; 227 aturades menys). Es manté estable el percentatge de dones desocupades respecte al de fa un any (57,4%).

Pel que fa a l’atur segons l’edat, s’observa un augment en les persones aturades d’entre 16 i 24 anys (12,5%; 86 més), i una davallada en les persones d’entre 25 i 44 anys (-3,6%; 158 menys).

Comentaris
To Top