Diners

Sabadell se situa com la segona ciutat de Catalunya on es paguen menys impostos

Gent passejant per la Rambla de Sabadell / AINA TORRES
/ AINA TORRES

Un estudi presentat per l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) mostra Sabadell com un dels municipis més grans de 50.000 habitants on es paguen menys impostos. A Catalunya la nostra ciutat ocupa la segona posició i a l’estat se situa a la 57a.

Com es mesura

Per mesurar-ho la IEE, que depèn de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), ha analitzat el comportament dels principals tributs municipals; aquells impostos sobre els quals els consistoris tenen capacitat normativa i que resulten la base de les finances de les administracions locals. Els més observats han estat l’Impost sobre Béns Immobles (IBI); l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE); i el tribut sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Amb la recopilació de dades obtinguda s’ha pogut fer una mitjana ponderada. Posteriorment, s’ha elaborat un índex de competitivitat fiscal entre ajuntaments i comunitats autònomes en relació amb la càrrega tributària que recau sobre els ciutadans.

A la resta del Vallès Occidental Sant Cugat ocupa la tercera posició a Catalunya i la 59a a l’estat. Cerdanyola (80a), Rubí (108a) i Terrassa (115a) són els altres municipis que es troben dins l’estudi. La mostra també permet veure com Castelldefels (38a) és la població catalana on menys impostos es paguen. A l’estat espanyol són Boadilla del Monte i Majadahonda -ambdues ciutats de la Comunitat de Madrid- les que lideren la classificació.

Comentaris
To Top