Oci i cultura

Publicat un nou diccionari de català en línia: descobreix les novetats

La nova eina de l’Institut d’Estudis Catalans vol servir com a espai de consulta

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) obre al públic el Diccionari essencial de la llengua catalana (DEIEC), un diccionari de nova planta que parteix del cabal lèxic recollit al Diccionari manual de la llengua catalana, editat per l’IEC l’any 2001, i hi incorpora tant les diverses actualitzacions del DIEC com les novetats de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) i de l’Ortografia catalana (OIEC). L’obra, de contingut normatiu, inclou 39.300 mots seleccionats entre els més de 70.000 articles que conté el DIEC, descrits amb criteris lexicogràfics actuals. Malgrat tenir menys paraules, el nou diccionari essencial conté orientacions sobre com s’han d’utilitzar els mots, molts exemples i combinacions lèxiques.

Adreçada a un públic ampli, l’IEC ha explicat que el nou diccionari pretén convertir-se en una eina de consulta pràctica, conté orientacions sobre la manera d’usar els mots i una profusió d’exemples i de combinacions lèxiques que han de resultar especialment útils tant a escriptors o periodistes com a professors i estudiants de la llengua.

En concret es pot saber, per exemple, que espill és la manera pròpia d’anomenar un mirall en català occidental, mentre que a la resta del domini és un mot propi del llenguatge literari, que guipar és un verb propi d’un registre informal o que el nom diner es pot usar indistintament en singular o en plural amb el mateix valor.

Nou diccionari en línia

Comentaris
To Top