CONTINGUT PATROCINAT

L’emergència climàtica com a prioritat de les polítiques de salut a Catalunya

  • El Govern posa en marxa un nou Programa de resposta de Salut Pública front l’emergència climàtica
  • Cada any moren 3.500 persones prematurament a Catalunya pels efectes del canvi climàtic

L’emergència climàtica és un dels desafiaments més importants que ha d’afrontar la humanitat i representa la major amenaça global per a la salut al segle XXI, segons confirmen experts internacionals com els de la Comissió Lancet sobre salut i canvi climàtic. A Catalunya, cada any es produeixen 3.500 morts prematures com a conseqüència de fenòmens derivats del canvi climàtic, com les onades de calor i de fred, l’elevada contaminació de l’aire, les malalties de transmissió vectorial per insectes o els efectes d’esdeveniments meteorològics extrems.

Per això, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el nou Programa de resposta de Salut Pública front l’emergència climàtica, per combatre i prevenir les conseqüències del canvi climàtic en la salut de la ciutadania. Impulsat pel Departament de Salut, mitjançant l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el Programa situa en el centre de les polítiques del Govern la lluita contra l’impacte de l’emergència climàtica en la salut; per preservar el dret inalienable de les persones a la protecció de la seva salut.

Nous comitès científic i de coordinació

Una de les primeres accions del Programa és la creació d’un comitè científic assessor d’experts, i d’un equip de coordinació que marcaran les línies d’acció per a l’emergència climàtica en salut. I que col·laboraran amb la Comissió interdepartamental ambiental de la Generalitat, ja en funcionament.

Un comitè científic d’experts i un grup de coordinació marcaran les accions per a l’emergència climàtica en salut al país.

El nou programa també serà l’instrument que permetrà endegar les xarxes i accions de recerca necessàries per obtenir indicadors i dades de l’impacte real de l’emergència climàtica en la salut de la població a Catalunya. En tot cas, Salut ja ha incorporat l’emergència climàtica en la planificació sanitària, dins dels objectius prioritaris del Pla de salut de Catalunya 2016-202 i és una tasca que s’està fent actualment des de les unitats centrades en salut ambiental, salut alimentària o promoció epidemiològica.

El Programa permetrà tenir dades de l’impacte real del canvi climàtic en la salut a Catalunya.

Igualment, disposa de protocols d’actuació en aquesta àmbits, com el Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis importades transmeses per mosquits a Catalunya; o el Protocol per prevenir els efectes de les onades de calor en salut (POCS). A més, s’ha fet un esforç institucional amb campanyes massives de difusió de consells de salut, com la de l’estiu passat –“Un estiu sense UFFF”– per prevenir els efectes de les onades de calor entre la ciutadania.

Vehicles eco sostenibles i un fons documental en línia

Salut també ha adoptat mesures d’eficiència energètica en els seus edificis i de reconversió de la flota de vehicles propis. Així, un 97,2% dels vehicles que tindrà a partir d’aquest primer trimestre de 2020 seran híbrids i també disposarà de 2 vehicles elèctrics. D’altra banda, durant tot l’any 2020 es donaran de baixa els vehicles que no tinguin etiqueta ambiental C o B.Pel que fa a la difusió de la informació, està prevista la posada en marxa d’un lloc web específic dins de salutweb.cat que centralitzarà les novetats documentals i consells de salut en relació als efectes de la crisi ambiental. I que actuarà de repositori per apoderar els usuaris dels serveis sanitaris, els professionals assistencials i la ciutadania en general respecte a l’impacte de l’emergència climàtica.

Catalunya s’alinea amb l’OMS davant l’emergència climàtica

Amb la creació del nou Programa de resposta front l’emergència climàtica en salut, Catalunya s’alinea amb l’Estratègia 2020 de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que proposa enfortir els serveis en salut pública per combatre l’impacte en la salut de la població relacionats amb el canvi climàtic. I assenyala que és clau actuar sobre les desigualtats, la globalització, la migració, la urbanització i l’emergència ambiental per anticipar-se als més que possibles efectes negatius.

Pel que fa a la normativa catalana, amb aquesta mesura Salut dona compliment al mandat de la Llei 16/2017 del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya, que en el seu article 13 se centra en polítiques per garantir la seguretat de la població en salut.

L’IMPACTE DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA EN LA SALUT A CATALUNYA

Ozó

  • L’any 2019 s‘ha superat 125 vegades el límit que obliga a informar la població (180 ug/m3) i 9 vegades el límit d’alerta (240 ug/m3) (no passava des de 2003)

Arbovirosis, malalties de transmissió per insectes, el 2019

  • 13 casos de Chikungunya importats
  • 139 casos de dengue importats i 1 cas de dengue autòcton
  • 4 casos confirmats i 5 probables de Zika importats

Onades de calor

  • L’agost de 2003 es van superar en un 53 % els valors de mortalitat respecte a l’agost de 2002

Partícules en suspensió a l’aire (PM)

  • L’any 2018 a Barcelona, almenys 351 morts s’atribueixen a causes relacionades a un excés de partícules PM2,5.

Comentaris
To Top