SAPS ON ÉS...

Saps on és… la pèrgola del barri de Can Feu?

El barri de Can Feu té una pèrgola singular en un edifici de la plaça de Cambó. Es tracta d’un element que compta amb la màxima protecció del catàleg d’elements protegits de Sabadell, i data del 1960.

La pèrgola de Can Feu, a la plaça de Cambó / VÍCTOR CASTILLO

Aquesta pèrgola té forma de ela i la zona de contacte envolta l’edifici principal de la plaça que l’acull. Està feta de formigó armat. Conforma una coberta entre els mateixos pòrtics i té un pilar individual al centre que permet recollir i desguassar l’aigua de la pluja del seu interior i conduir-la per la part interna del pilar. El conjunt està format per diferents unitats disposades consecutivament de manera que estèticament mostren una repetició que conforma el passadís per caminar per la vora de l’edifici.

El catàleg de protecció del patrimoni local recorda que el barri de Can Feu el va impulsar Caixa Sabadell, que als anys seixanta volia fer habitatges per als seus treballadors. El barri està delimitat per tres espais viaris com són el passeig de Can Feu, la carretera de Terrassa (construïda el 1852 i antigament denominada carretera de Montcada) i la rambla d’Ibèria.

Comentaris
To Top