Ciutat

El ple del mes d’abril: estalvi, canvis de tarifes i subvencions

La sala de plens de l’Ajuntament el passat mes de març
La sala de plens de l’Ajuntament el passat mes de març / LLUÍS FRANCO

El ple d’aquest mes d’abril porta diferents temes en el seu ordre del dia. A banda de les propostes dels partits fora de govern com la de canviar el nom de la plaça Espanya per U d’octubre o la proposta del PSC sobre el salari mínim de les empreses contractades per l’Ajuntament, també es posaran a votació diverses propostes importants per la ciutat i els ciutadans de Sabadell, sobretot a nivell econòmic.

Les obres del Taulí

El govern posarà sobre la taula la votació per declarar d’espacial interès o utilitat municipal les obres de la Corporació Sanitària Parc Taulí, amb l’objectiu d’estalviar-se diverses taxes al voltant de les obres previstes en el Parc Taulí. D’aquesta manera es fa un pas més en les obres previstes per l’inici de l’any que ve. Aquestes obres consisteixen en ampliar amb dues noves plantes el servei d’urgències de l’Hospital Taulí oferint noves places i espai amb l’objectiu final d’evitar col·lapses. Des de l’Ajuntament valoren positivament aquest nou pas i tot i que no donen dates concretes, però l’obra que estava prevista per l’inici del 2019 segurament passi, com a mínim, als mesos de maig i juny.

A banda d’aquestes obres, també es votarà si considerar d’especial interès o utilitat municipal les obres del Centre d’Atenció Primària Creu Alta, unes obres que està previst que millorin la ventilació i la climatització de la segona planta del CAP Creu Alta.

Liquidació del pressupost

Un dels altres punts a tractar és la Dació de compte del Decret d’Alcaldia en que s’aprova la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici del 2017.

Entre les diferents xifres al voltant dels pressupostos de l’any passat en destaquen diversos punts com el fet que, com l’any passat, l’Ajuntament ha acabat l’exercici amb superàvit. Concretament amb un estalvi brut de gairebé 52 milions d’euros, equivalent al 25% dels recursos corrents liquidats, deixant un estalvi net del 18% corresponent a 36,7 milions d’euros en termes absoluts. Aquests resultats deixen un resultat pressupostari ajustat de 35 milions de superàvit de l’exercici que s’integrarà en l’històric del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals. Amb aquests resultats, el govern plantejarà destinar aquests beneficis a “necessitats que avui la ciutat té plantejades”

Tot i els resultats positius dels últims anys, altres vegades aquest superàvit ha estat criticat pels grups municipals a l’oposició, que van considerar, altres anys, que aquests valors positius havien sortit d’inversions previstes que finalment no es van acabar portant a terme.

Tarifes taxis

Un altre punt que es porta avui a votació és l’Aprovació de la proposta de tarifes del servei d’autotaxi de cara a l’any 2018. Si s’acabés aprovant, això significaria un increment en alguns dels diferents punts de les tarifes de taxis, tant pel que fa el Mòdul 1 (de dia i laborables) o el Mòdul 2 (festius i nit). Pel que fa a la baixada de bandera pujaria 5 cèntims en la tarifa de dia i 10 en la de nit passant a 2,90 i 3 euros. Aquest augment en el mòdul 1 significa un 1,75% més i de nit fins a un 3,44%.

El quilòmetre recorregut també puja, però menys, 1 cèntim en els dos mòduls i també creixerà el preu de l’hora d’espera amb una mica més de 30 cèntims en ambdós mòduls. Pel que fa la resta de paràmetres de la tarifa com: el servei de recollida, paquets, més de 4 passatgers, o les nits de festes especials, entre altres, es mantenen amb el mateix preu. En total, el mòdul 1 tindrà un increment mitjà de 1,28% i el mòdul 2 creixerà una mica més, un 1,69%

Modificació de plantilla de l’Ajuntament

En el passat mes de febrer es va aprovar modificar els llocs de treball de l’Ajuntament, ara, es presenta i es sotmet a votació la proposta de canvis que incorporen diverses noves places dins de l’Ajuntament. Pel que fa la plantilla de personal funcionari es crearan dues places noves, una de Tècnic Superior i una de Tècnic Auxiliar, com també s’amortitza una plaça vacant d’Oficial Paleta. També es creen llocs de treball de direcció, comandament i de treball eventual, com també es crea la plaça pel nou Síndic de Greuges, de la qual també es sotmetrà a votació la seva candidatura. En aquesta ocasió es votarà la candidatura per a Síndica de Greuges d’Eva Abellán Costa, que va rebre el suport de tots els grups municipals en la junta de portaveus

Comentaris
To Top