Publicitat
Ciutat

Obert el termini de sol·licituds per a la gestió del Gimnàs

El Gimnàs canviarà de gestió a partir de l’1 de gener / v. rovira

Des d’aquest dimecres i fins al pròxim 9 de novembre, les associacions o entitats ciutadanes sense ànim de lucre, inscrites al registre municipal d’entitats, poden optar a la cessió per a la gestió del Gimnàs Municipal per un màxim de quatre anys.

Així ho especifiquen les bases aprovades publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Butlletí Oficial de la Província per posar punt final a la pròrroga forçosa en què es troba l’equipament esportiu, sota la gestió d’Igesport, i que obligatòriament finalitza el 31 de desembre.

Durant els pròxims quinze dies hàbils, les entitats o associacions que vulguin accedir a la gestió del Gimnàs Municipal han de desenvolupar una activitat de caràcter esportiu i en la promoció de l’esport, per tothom i de base, premiant –fins a 35 punts d’un total de 100– aquella activitat que no es desenvolupi en cap altra instal·lació esportiva municipal.

Així mateix, i en relació amb l’apartat anterior, es valorarà fins a un màxim de 25 punts la diversitat en l’oferta d’activitats adreçada als diferents segments de la població i de l’entorn territorial en particular.

Certificat d’antecedents penals

Respecte a l’organització dels recursos humans, les bases no especifiquen l’obligatorietat de disposar del certificat d’antecedents penals per treballar al centre esportiu i només es requereix presentar una proposta de personal tècnic qualificat i acreditació de titulacions específiques en cada àmbit esportiu.

Tal com ha anat explicant el Diari de Sabadell en altres publicacions en relació amb la situació contractual dels onze professionals del Gimnàs, avui dia la seva continuïtat en cap cas està garantida, ans al contrari. Tot està en mans de la nova gestora.

D’altra banda, i pel que fa a les condicions de la cessió, l’entitat estarà obliga a assumir íntegrament a càrrec seu les despeses de conservació i manteniment ordinari de l’equipament cedit (electricitat, aigua, telèfon, gas, entre d’altres), el manteniment preventiu i correctiu de sistemes de detecció i correcció de detecció i equips contra incendis. A més, haurà de subscriure una assegurança per responsabilitat civil per un capital mínim de 300.000 euros. L’Ajuntament, però, no estableix cap cànon ni contraprestació per a la cessió del Gimnàs Municipal.

Un cop finalitzat el període de sol·licituds, l’Ajuntament es compromet a analitzar-les en la màxima brevetat possible per conèixer la nova entitat abans de desembre.

Publicitat

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Comentaris
To Top