Publicitat
Diners

Més beneficiaris d’ajuts per desocupació que abans de la Covid a Sabadell

Oficina Treball Atur Desocupació

Un 58% dels aturats a Sabadell reben una prestació per la seva situació laboral, un percentatge un pèl superior al d’abans de la Covid

Sabadell comptava amb 4.727 persones sense feina el juny de 2022 que no cobraven cap prestació per desocupació / VÍCTOR CASTILLO

Sabadell comptava amb 4.727 persones (d’un total d’11.289) inscrites al registre de l’atur en finalitzar el mes de juny de 2022 que no cobraven cap mena de prestació per desocupació. Això significa que prop de la meitat de les persones sense feina a la ciutat, en concret el 41,9%, no reben cap ajut per la seva situació. Tot i ser un percentatge elevat, si el comparem amb el de tres anys enrere (juny de 2019, quan no hi havia pandèmia), és més alt que ara (42,7%, enfront del 41,9% actual). Per tant, es pot dir que hi ha més beneficiaris d’ajuts per atur, en termes percentuals, que abans de la pandèmia.

Segons dades del programa Hermes, de la Diputació de Barcelona, aquest juny es van registrar 6.562 prestacions per desocupació (58,1%) a Sabadell, un 6,1% menys que un any enrere. Això sí, la situació del juny del 2021 era molt diferent de la d’ara, ja que la ciutat tenia 13.836 aturats i només 6.984 rebien una prestació per desocupació (50,48%, és a dir, un percentatge més baix que el juny de 2022).

El 45% dels aturats a Sabadell no reben cap tipus de prestació

El percentatge tendeix a disminuir-se

Així mateix, el percentatge de persones sense feina que no reben una ajuda per la seva situació tendeix a disminuir-se en els darrers mesos. Per exemple, respecte al març d’enguany, el percentatge d’aturats sense prestació per desocupació ha disminuït gairebé 4 punts percentuals (del 45,5 a 41,9%). Sí que és veritat que, en comparació al mes de maig, el percentatge de persones aturades sense ajudes econòmiques ha crescut més d’un punt.

D’altra banda, tot i la recuperació de l’atur dels darrers anys, la cobertura és lluny dels valors de març de 2008, quan les prestacions per desocupació superaven de llarg el 70%. El millor any pel que fa al percentatge de persones aturades que van rebre una ajuda, va ser el 2010, amb un percentatge del 80,05%.

Si comparem les dades del juny amb la resta de municipis catalans amb una població similar a la de Sabadell, veiem que la nostra ciutat té més beneficiaris de prestacions per desocupació, en termes percentuals, que Terrassa (56,1%) i Badalona (53,6%), però menys que l’Hospitalet de Llobregat (62,4%).

Tipus de prestacions

Pel que fa al tipus de prestacions, el 53,14% de les persones desocupades a Sabadell reben prestacions contributives (3.487, en total) i el 43,36% prestacions de caràcter assistencial (2.845). La resta són beneficiaris del programa de renda activa d’inserció (3,51%), és a dir, un total de 230 persones. A més, aquest mes de juny ja no hi ha aturats que es beneficien del programa d’activació per l’ocupació, que s’ha acabat extingint.

Tot i que el nivell de cobertura de les prestacions de caràcter contributiu s’ha mantingut estable en l’últim any, a la darrera dècada hi ha hagut un augment important, en passar del 48,08% de cobertura el juny de 2012 al 53,14% del juny de 2022. Quant al percentatge de cobertura de les prestacions assistencials, es troba uns dos punts per sota de les xifres de fa deu anys, quan el 45,18% de les persones aturades rebien aquest tipus de prestació.

Publicitat
Comentaris
To Top