Diners

El 45% dels aturats a Sabadell no reben cap tipus de prestació

Un total de 5.345 persones sense feina a Sabadell al mes de març es van quedar sense cap ajut per la seva situació laboral

A Sabadell, el mes de març, 6.689 persones aturades van rebre una prestació per desocupació / LLUÍS FRANCO

Sabadell comptava amb 5.345 persones (d’un total de 12.034) inscrites al registre de l’atur en finalitzar el mes de març de 2022 que no cobraven cap mena de prestació per desocupació. Això significa que prop de la meitat de les persones sense feina a la ciutat, en concret el 45,5%, no reben cap ajut per la seva situació. Segons dades del programa Hermes, de la Diputació de Barcelona, el març es van registrar 6.689 prestacions per desocupació (55,5%) a Sabadell, un 9,52% menys que un any enrere. Això sí, la situació del març del 2021 era molt diferent de la d’ara, ja que la ciutat tenia 15.409 aturats i només 7.393 rebien una prestació per desocupació (47,98%, és a dir, un percentatge més baix que el març de 2022).

Així mateix, el percentatge de persones sense feina que no reben una ajuda per la seva situació tendeix a incrementar-se des de l’arribada de la pandèmia, entre març de 2020 (just a l’arribada de la pandèmia) i 2022 ha augmentat aproximadament uns cinc punts percentuals (ha passat d’un 39,5% a un 45,5%).  Dit això, malgrat la recuperació de l’atur dels darrers anys, la cobertura és lluny dels valors de març de 2008, quan les prestacions per desocupació superaven de llarg el 70%. El millor any pel que fa al percentatge de persones aturades que van rebre una ajuda, va ser el 2010, amb un percentatge del 80,05%.

Tipus de prestacions

Pel que fa al tipus de prestacions, el 51,65% de les persones desocupades a Sabadell reben prestacions contributives (3.455, en total) i el 44,6% prestacions de caràcter assistencial (2.987). La resta són beneficiaris del programa de renda activa d’inserció (3,7%), és a dir, un total de 247 persones. A més, aquest mes de març ja no hi ha aturats que es beneficiïn del programa d’activació per l’ocupació, que s’ha acabat extingint.

Tot i que el nivell de cobertura de les prestacions de caràcter contributiu s’ha mantingut estable en l’últim any, a la darrera dècada hi ha hagut un augment important, en passar del 48,34% de cobertura el març de 2012 al 51,65% del març de 2022.

Quant al percentatge de cobertura de les prestacions assistencials, ha augmentat tímidament respecte a l’últim any (aproximadament un 1%). Tanmateix, es troba un punt per sota de les xifres de fa deu anys, quan el 45,68% de les persones aturades rebien aquest tipus de prestació.

Comentaris
To Top