Ciutat

Lluny de Terrassa i Barcelona en matèria de reciclatge

A Sabadell només es reciclen correctament quatre de deu residus

Contenidors de reciclatge selectiu / LL. FRANCO

Siguin més o menys ambiciosos, els objectius de l’Eurocambra, les dades en matèria de reciclatge situen Sabadell lluny, encara, d’aconseguir el propòsit marcat per la Unió Europea. A la ciutat, el passat 2021, i segons dades de l’Agència Catalana de Residus, es va reciclar el 36,74% dels residus generats pels 216.204 habitants –Idescat, 2021–. És a dir, només es reciclen correctament quatre de deu residus.

Lleugerament per sota (37,19%) dels registres del 2020 i lluny de poblacions amb més habitants que Sabadell, com Barcelona (40,64%) o Terrassa (44,04%).

A la ciutat, l’any passat es van generar un total de 95.713,77 tones de residus, i en aquest cas, superiors a les del 2020 (96.504,07). És per això que des de l’Agència de Residus defensen que “la ciutadania i els comerços han de prendre consciència sobre el malbaratament de recursos i que cal prevenir i fer bé la recollida selectiva perquè després els ens locals puguin enviar els residus a tractar als gestors de residus i aquests gestors puguin obtenir-ne materials per a un nou cicle productiu”

En relació amb les fraccions –vidre, paper i cartó, voluminosos, envasos i matèria orgànica–a Sabadell el total de recollida selectiva va ser de 24.536,63 tones.

Possible o impossible?

La Unió Europea, en la lluita per fer front a l’emergència climàtica estableix uns objectius de reciclatge a curt i mitjà termini, uns reptes que tenen com a finalitat aprofundir en la millora del reciclatge als diversos estats membres. A Catalunya, per exemple, no s’ha aconseguit reduir la generació, però ha assolit un índex de recollida selectiva dels residus municipals del 46,6%.

El passat 2020, els estats membres havien de complir un objectiu de reciclatge del 50%; l’any 2025, aquest objectiu és del 55%; l’any 2030, del 60%, i l’any 2035, del 65%. A banda, l’any 2035, els estats membres no podran destinar a dipòsit controlat més d’un 10% dels residus municipals. Uns propòsits dels quals, ara com ara, Sabadell encara està molt lluny d’apropar-s’hi.

En canvi, si mirem el conjunt del Vallès Occidental, la situació canvia substancialment, arribant al 44,03%, fruit, també de la implantació de la recollida de porta a porta: “Els municipis que implanten el model de porta a porta obtenen de mitjana índexs entre el 60% i el 90%”.

Comentaris
To Top