Diners

Creix la construcció d’habitatges a Sabadell

Habitatges Sabadell

La primera meitat de l’any 2022 es caracteritza pel dinamisme de l’activitat constructora a Sabadell: augmenten els habitatges iniciats

El nombre d’habitatges iniciats aquest primer semestre a Sabadell és de 281 / AINA TORRES

La dinàmica constructora a Sabadell, que no és aliena a la que s’observa pel conjunt de Catalunya, té un denominador comú: mentre que el nombre d’habitatges iniciats nous augmenta considerablement respecte a fa un any, no ho fa el nombre d’habitatges acabats. En el període de gener a juny d’aquest 2022 s’ha posat en marxa la construcció de 281 habitatges nous a la ciutat, un 10,6% més (27 habitatges més) dels que es van començar en el mateix període de l’any 2021, segons dades de l’Observatori d’Economia Local (OEL) de l’Ajuntament.

Per contra, pel que fa al nombre d’habitatges acabats, la xifra se situa en els 209 habitatges, 98 menys que el primer semestre de 2021. Si comparem les xifres actuals amb les de fa una dècada, veiem que la xifra d’habitatges iniciats ha crescut un 156% (183 habitatges més). Això sí, la xifra d’habitatges acabats s’ha mantingut pràcticament invariable (només un més). 

En relació amb la resta de municipis del Vallès Occidental, Sabadell ha estat el municipi que més habitatges ha engegat (el 28,4% del total de la comarca), pel davant de Terrassa (18,9%) i Barberà del Vallès (16,9%).  Pel que fa als habitatges acabats, Sabadell se situa en segon lloc a la comarca, amb el 22,9% dels habitatges acabats, només superada per Terrassa (39,7%) i pel davant de Palau-solità i Plegamans (7,1%). 

Mateixa dinàmica al Vallès

Pel que fa al conjunt de la comarca, el nombre d’habitatges iniciats registra un increment significatiu respecte del primer semestre de 2021 (18,6%) i, per contra, el nombre d’habitatges acabats registra un descens important (23%). De la mateixa forma que en el cas de la comarca, l’increment de l’activitat constructora (habitatges començats) també s’observa pel conjunt de la província (24,7%). En l’àmbit català també trobem dinamisme en l’activitat constructora.

Aquest comportament queda recollit en el nombre d’habitatges iniciats, que ha estat de 8.058 (1.568 habitatges iniciats més respecte del mateix període de l’any anterior). D’altra banda, la finalització d’obra nova es redueix. S’han finalitzat 6.471 habitatges nous aquest primer semestre d’enguany, 441 menys que en el mateix període de l’any 2021. 

Quant a les transaccions immobiliàries, en els primers sis mesos d’enguany se n’han comptabilitzat 1.557 a Sabadell, un 12,5% més respecte del semestre anterior i un 10% més amb relació al mateix període de l’any anterior. Per tipus d’habitatge, augmenten les transaccions d’habitatge nou (7,7%; 15 transaccions més) i les de segona mà (10,3%; 126 transaccions més). 

S’han compatabilitzat 1.557 transaccions immobiliàries el primer semestre de 2022 / AINA TORRES

El preu de l’habitatge lliure, en el segon trimestre de 2022, se situa en els 1.820,8 euros per metre quadrat, un 0,7% més respecte del mateix període de 2021 (12,6 euros per metre quadrat més). És significatiu l’augment del preu dels habitatges de menys de 5 anys (6%, 137,8 euros per metre quadrat més), mentre que el preu dels habitatges amb una antiguitat de més de 5 anys registra un increment pràcticament nul (0,1%; 2,1 euros per metre quadrat més). 

Cal tenir en compte, però, la influència de la inflació en l’encariment del preu de l’habitatge lliure. L’IPC a Catalunya aquesta primera etapa de l’any ha estat per sobre del 5%interanual mes rere mes. El preu de l’habitatge és més car a conseqüència de l’encariment de les matèries primeres i el transport. 

Cauen els contractes de lloguer

D’altra banda, en els primers sis mesos de l’any disminueix el nombre de contractes de lloguer a la ciutat. En concret, en aquest període (gener – juny de 2022) s’han formalitzat 1.872 contractes de lloguer a la ciutat, un 6% menys que en el mateix període de l’any anterior. Aquesta caiguda que s’observa a Sabadell es reprodueix, en la mateixa intensitat, pel conjunt de municipis de la comarca, que en el mateix període ha vist com el nombre de contractes de lloguer registrava un descens del 6,3%. El 2014 va ser l’any en què més contractes de lloguer es van signar a Sabadell, uns 2.200. 

Quant al preu mitjà del lloguer a Sabadell, se situa en els 693 euros, un 5,4% més que el mateix període de 2021 (35,7 euros més). Continua per sota, doncs, del de la mitjana comarcal (747,5 euros), provincial (830,8 euros) i catalana (759,9 euros). Això sí, és el preu de lloguer més car en deu anys.

El lloguer es manté estable tot i la inflació

Comentaris
To Top