CONTINGUT PATROCINAT

Interior impulsa mesures per sumar més dones al cos de Bombers

bomberes generalitat

La Generalitat avança en la feminització amb noves proves, un protocol contra l’assetjament sexual i una reserva del 40% de les places en els processos de selecció

El conseller Elena, durant la presentació de les mesures per a la feminització del cos de Bombers al parc de bombers de Santa Coloma de Gramenet / DEPARTAMENT D'INTERIOR

Un dels objectius estratègics del Departament d’Interior de la Generalitat que encapçala el conseller Joan Ignasi Elena és feminitzar els cossos operatius de la Generalitat: Mossos, Bombers i Agents Rurals. Per ara, el repte més difícil es troba en el cos de prevenció i extinció d’incendis. A Mossos hi ha un 21% de dones i als Agents Rurals un 13%, mentre que al cos de Bombers només representen el 2,4% del total d’efectius.

Per posar remei a aquesta situació, el Departament d’Interior ha impulsat un paquet de vint mesures per avançar cap a la igualtat de gènere en el cos de Bombers de la Generalitat en aspectes com l’accés al cos, les condicions de treball i la conciliació laboral, les infraestructures i mitjans o la formació. “La finalitat és revertir una injustícia històrica, per fer justícia, però sobretot per eficàcia”, va destacar el conseller durant la presentació de les mesures.

Accés al cos i campanya de promoció

Els principals objectius de les mesures són garantir la igualtat de tracte i assolir la paritat dins del cos, així com prevenir i actuar davant l’assetjament sexual.

Entre les mesures relatives a l’accés al cos, destaca la que ja es va anunciar a principis d’aquest any: la reserva de places per a dones, de màxim el 40% de les places convocades, a les convocatòries d’accés i de promoció del cos de Bombers. Aquesta reserva s’aplicarà per primera vegada en una nova convocatòria per accedir a l’escala bàsica de Bombers de la Generalitat que es preveu publicar el primer trimestre del 2023.

Així mateix, Interior ha engegat una campanya a través de diferents mitjans de comunicació amb l’objectiu de difondre la professió de bomber/a i aconseguir que es presentin més dones a les convocatòries. L’eslògan és: “Necessitem bomberes com tu”.

Amb la mesura de la reserva del 40% de les places es busca fomentar que es presentin més dones a les convocatòries. En el darrer procés de selecció convocat per Bombers, l’any 2021, en què es van convocar 250 noves places, només es van presentar 422 dones, un 10,27% de les 4.109 persones que hi van optar.

En aquest apartat també s’inclouen altres mesures, com ara l’eliminació de la prova de la corda en les proves físiques de les convocatòries d’accés i la introducció de la prova d’arrossegament del ninot. La raó d’adoptar aquesta mesura és que es detecta un biaix de gènere a favor dels homes.

També s’introdueix un nou apartat al temari de les proves de coneixements de les bases de les properes convocatòries d’accés, sota el títol de Polítiques públiques en matèria d’Igualtat d’oportunitats i no discriminació. I s’ofereix a les dones embarassades i mares amb fills menors de setze setmanes la possibilitat de sol·licitar l’ajornament de la realització de la prova física fins a la següent convocatòria, i que se li guardi la posició que tenia en la primera convocatòria.

Salut laboral i conciliació

En relació amb la salut laboral i la conciliació, una de les mesures és l’obligatorietat d’adaptar el lloc de treball de la dona bombera embarassada o en període de lactància a la seva situació. També s’haurà d’establir una jornada de 12 hores per millorar la seva conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

A més, s’establirà un permís recuperable d’una guàrdia al mes, a la qual es podrà acollir la bombera que tingui menstruacions molt doloroses o endometriosis i que així ho acrediti amb un informe mèdic.

Finalment, es flexibilitzarà l’horari de treball pels bombers i bomberes amb fills menors de 12 anys.

Infraestructures i mitjans materials

La feminització del cos de Bombers també es tradueix amb mesures relatives a les infraestructures i a l’equipament. Així, s’està planificant l’adequació de les instal·lacions dins dels parcs de Bombers i en d’altres d’ús comú, per tal que les bomberes disposin de tots els espais indispensables per fer la seva tasca (per exemple, vestuaris o serveis propis.)

Una altra mesura serà l’adquisició de roba amb patronatge femení, per disposar de vestuari adaptat a la morfologia de les bomberes i amb la seva correcta identificació correcta. Els nous uniformes duran la paraula “bombera”, i no “bomber” en la seva serigrafia i en les seves insígnies d’identificació.

Contra l’assetjament sexual

Les noves mesures també posen l’accent en la formació en la igualtat de gènere i la prevenció i lluita contra l’assetjament sexual.

S’establiran com a mèrits en els processos de promoció interna la possessió de formació en Igualtat, i s’impartirà formació obligatòria per comandaments i bombers de l’escala bàsica del cos de Bombers en perspectiva de gènere.

També es farà formació i difusió del Protocol d’assetjament sexual de funció pública i s’elaborarà un protocol específic sobre l’assetjament sexual pel cos de Bombers de la Generalitat.

Comentaris
To Top