Diners

La contractació creix a Sabadell, però lluny de les millors xifres

Contractació laboral Sabadell

Els contractes laborals a la ciutat repunten el 2022 (51.865), però estan per sota respecte abans de la pandèmia i la crisi econòmica de 2008

Sabadell ha tancat l’any 2022 amb 51.865 contractes laborals, un 8,36% més que l’any anterior / AINA TORRES

La contractació laboral augmenta substancialment a Sabadell, tot i que encara està lluny de les millors xifres. La ciutat ha tancat el 2022 amb 51.865 contractes de treball, un 8,63% més que l’any passat (4.000 contractes més) i un 20% més que fa dos anys (8.636 contractes més), però un 12,6% per sota del 2019 (6.549 contractes menys), abans de l’arribada de la pandèmia. 

La xifra també és inferior a la del 2007, abans de l’esclat de la crisi econòmica, quan Sabadell va tancar l’any amb 68.959 contractes de feina, gairebé un 33% més que el 2022 (17.064 contractes més), segons dades de l’Observatori d’Economia Local (OEL) de l’Ajuntament de Sabadell. 

Més contractació femenina

Pel que fa a la contractació laboral segons sexe, es pot observar que la contractació femenina ha estat considerablement superior a la masculina aquest 2022. Les dones han signat 27.304 contractes laborals, un 9,75% més que l’any anterior (2.426 contractes més). En canvi, els homes han signat 24.561 contractes, una xifra, però, que supera la del 2021 (+6,85%; 1.574 contractes més). Tanmateix, segons les dades de l’OEL, la contractació laboral en tots dos sexes es troba lluny de la del 2019 i la del 2007.

En el cas de les dones, el 2019 es van signar 30.861 contractes de feina (un 13% més que el 2022; 3.557 contractes més) i el 2007, 33.301 (un 22% per sobre del 2022; 5.997 contractes més). En el cas dels homes, el 2019 es van signar 27.553 contractes de treball (12,18% més; 2.992 contractes més) i el 2007, 35.658 (45,5% més; 11.097 contractes més).  

Més contractes en totes les edats

D’altra banda, aquest 2022 ha augmentat la contractació laboral en tots els grups d’edat a Sabadell respecte al 2021, tot i que en la majoria de franges s’han signat menys contractes que els anys 2019 i 2007. El grup de menys edat, que aglutina les persones de fins a 24 anys, ha registrat aquest 2022 15.863 contractes laborals, un 9,25% més que el 2021 (1.343 contractes més), però un 6,3% menys que el 2019 (3.000 contractes menys) i un % que el 2007 (6.473 contractes menys).  

El grup de mitjana edat, que concentra les persones d’entre 25 a 44 anys, ha signat un total de 23.352 contractes, un 6,47% més que l’any anterior (1.419 contractes més). Tanmateix, la xifra també és inferior a la del 2019 (-21,5%; 5.025 contractes menys) i la del 2007 (-61%; 14.223 menys).

I, finalment, pel que fa al grup de més edat, format per persones de 45 anys o més, ha registrat 12.650 contractes laborals durant el 2022, el que suposa gairebé un 11% més que l’any anterior. No obstant això, tal com passa amb les altres dues franges, també ha signat menys contractes el 2022 que el 2019: la xifra l’any abans de la pandèmia era de 13.174 contractes (un 4,14% més). Això sí, a diferència de la franja d’edat més baixa i de la d’edat intermèdia, el grup de més edat ha registrat més contractes laborals aquest 2022 que no pas el 2007. Aquell any la ciutat va registrar 9.018 contractes de feina, un 40% menys que el 2022 (3.632 contractes menys).  

Publicitat
Comentaris
To Top