CONTINGUT PATROCINAT

Impost a les emissions de CO2 dels vehicles: consulta la teva quota i el període de pagament

Des de l’1 de setembre es pot consultar el padró definitiu de vehicles de l’exercici 2022 i la quota a pagar al web de l’Agència Tributària de Catalunya

Aquest impost verd grava les emissions de CO2 pel seu impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i, per tant, sobre la salut de les persones

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat el padró definitiu corresponent a l’exercici 2022 de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2.

A partir de l’1 de setembre, les persones que siguin titulars d’un o més vehicles poden consultar les dades del padró definitiu i la quota que han de pagar a la seu electrònica de l’ATC atc.gencat.cat, accedint-hi amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, per visualitzar tots els vehicles subjectes a l’impost dels quals s’és titular.

Aquest impost verd, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa per lluitar contra el canvi climàtic, grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicletes pel seu impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i, per tant, sobre la salut de les persones.

Dates i canals de pagament

Els vehicles que tenen el pagament domiciliat rebran un càrrec en compte el 20.11.2023.

Els vehicles que no tenen el pagament domiciliat:

  • Si ja van tributar l’any anterior, la data límit de pagament és el 20.11.2023.

Per facilitar el pagament dels vehicles que ja constaven al padró l’any anterior, el titular rebrà al seu domicili una carta informativa juntament amb una carta de pagament amb l’import a ingressar.

  • Els vehicles de nova tributació han de pagar segons la data que s’indiqui a la notificació que el titular rebrà al seu domicili.

Aquest exercici, per facilitar un accés més immediat a la carta informativa, també s’incorpora la novetat de poder-hi accedir a través del canal electrònic des de les Notificacions electròniques de la seu electrònica de l’ATC, sense necessitat d’estar subscrit a la notificació electrònica. Només cal identificar-se amb l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital i es podrà disposar al moment de la carta per fer el pagament a través dels diferents mitjans habilitats.

En cas que, en rebre la notificació per pagar l’impost, s’hi trobi alguna dada incorrecta, es pot interposar un recurs accedint a la pàgina de consulta del padró (atc.gencat.cat/co2padro).

Com es pot pagar?

Si no s’ha domiciliat el pagament, des del dia 1 de setembre es pot pagar a través de la consulta del padró definitiu a la seu electrònica de l’ATC: atc.gencat.cat/co2padro (amb targeta, càrrec en compte corrent i Bizum); al telèfon 012, amb pagament automatitzat; al telèfon de L’ATC us truca (93 551 51 51); en entitats financeres col·laboradores; a les oficines de Correus, i a totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita recomanada. També es pot utilitzar el codi QR que s’inclou a la carta de pagament.

Qui ha de pagar l’impost?

Han de pagar l’impost les persones físiques i jurídiques que durant l’any 2022 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). En concret, hi estan subjectes els turismes i motocicletes amb unes emissions oficials de més de 120 g/CO2 per km (i de més de 160 g/CO2 per km, en el cas de les furgonetes) i que tinguin una quota a ingressar superior a 6 euros.

També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que, durant el 2022, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Qui no hi està subjecte o n’està exempt?

No estan subjectes al pagament els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).

N’estan exempts els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars dels vehicles que no superin els 6 euros de quota a ingressar.

On va la recaptació?

Tot el que es recapta amb l’impost es destina íntegrament al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural, i retorna a les persones a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient; fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, prevenir incendis forestals i adaptar els boscos a l’emergència climàtica, conservar els parcs naturals, restaurar els ecosistemes marins, i impulsar la recerca i la innovació per mitigar el canvi climàtic.

Canals d’atenció a disposició de la ciutadania

  • Seu electrònica de l’ATC: tota la informació sobre l’impost, assistent virtual, consulta del padró, pagament, domiciliació i altres tràmits relacionats atc.gencat.cat/impostco2.
  • Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.
  • L’ATC us truca (93 551 51 51). Telèfon d’assistència en la tramitació.
  • Oficines de l’ATC. Es recomana demanar cita a atc.gencat.cat/citaprevia.
  • Oficines de la xarxa Tributs de Catalunya: informació general sobre l’impost tributs.cat/ca/oficines.

Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.

GENERALITAT sempre endavant

Comentaris
To Top