Diners

Quins sectors econòmics creixen més a Sabadell?

Clima i Confiança Empresarial

La ciutat registra un increment de 1.925 llocs de treball en un any, segons el darrer Infodades

Sabadell va tancar el primer trimestre del 2024 amb 78.105 llocs de treball, dels quals 64.160 llocs pertanyen a la modalitat de treball assalariat i els 13.945 llocs restants a la modalitat de treball autònom. Segons aquestes xifres, la ciutat registra un increment de 1.925 llocs de treball (+2,5%) respecte del mateix moment de l’any anterior.

Pel que fa les dues modalitats de treball, l’assalariat i l’autònom, el comportament interanual esdevé positiu en ambdós casos. D’una banda, es registra un augment interanual dels llocs de treball assalariat del 2,9% (1.800 llocs de treball assalariat més) i en el cas dels llocs de treball autònom es registra un augment del 0,9% (125 més). Aquests són alguns dels principals indicadors del nou informe trimestral denominat Infodades elaborat per l’Observatori de l’Economia Local de l’Ajuntament de Sabadell.

Com evoluciona cada sector?

Per sectors, el creixement més intens, en termes absoluts, s’observa en el sector serveis, amb una variació interanual del 2,3%, una taxa que equival a 1.475 llocs de treball més. En segon terme se situa la indústria, amb un creixement interanual del 8,2% (590 més). Per contra, la construcció registra un descens del 2,6% del nombre de llocs de treball respecte al mateix moment de l’any anterior (140 menys).

L’Infodades constata que el sector que genera més ocupació a Sabadell és el dels serveis, amb 64.935 llocs de treball. En segon terme es situa la indústria, amb 7.825 llocs i finalment la construcció, amb 5.280 llocs.

Les cinc seccions d’activitat amb més pes entre els llocs de treball de Sabadell són el comerç a l’engròs i al detall que, juntament amb els llocs inclosos en les activitats de reparació de vehicles de motor i motocicletes, sumen 13.475 (el 17,3% del total). A continuació està l’educació, amb 12.420 (el 15,9%), les activitats sanitàries i de serveis socials, amb 8.465 (el 10,8%), les indústries manufactureres, amb 7.130 (el 9,1%) i les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 5.380 (el 6,9%). Entre les cinc aglutinen el 60% dels llocs de treball comptabilitzats a Sabadell.

Comentaris
To Top